TDB

Ana Konular

 • İnflamasyonda Çevresel Faktörler
 • Epigenetik ve Genetik Faktörler
 • Mikrobiyom
 • İBH’da Ekstraintestinal Bulgular ve Tedavi Seçimine Etkisi (Göz, Cilt, Spa)
 • İBH’da Tedavi Optimizasyonu
 • İki Biyolojik Yanıtsız Crohn’da Ne Yapalım
 • Refrakter Poşit
 • Panel Hidradenitis Supurativa, Eritema Nodozum ve Pyoderma Gangrenozum
 • Psoriazisden Psöriatrik Artrite
 • Terminal İleumda Ülser, Ya Crohn Değilse?
 • Biyolojik Tedavi Altinda Cilt Lezyonlari Gelişirse
 • Azatiyopurin Kime, Ne Zaman, Süre?
 • (Pediatri): Erken Başlangiçli Kolitlerde Genetik, Klinik Seyir ve Tedavi
 • Cilt-Spa Tutulumlu İBH
 • Vedoluzimab Hangi Hastalarda Tercih Edilmeli?
 • Yaşli Hastada Biyolojik Kullanımı
 • Cmv- Masum İzleyici Mi?
 • Seton Ne Zaman Takılmalı ve Çıkarılmalı?
 • Spondiloartritlerde Gastrointestinal Bulgular ve Tedavi
 • Psöriaziste Güncel Tedavi
 • Romatoid Artrit
 • Enterobehçet
 • Obezite ve Oto-İnflamatuvar Hastalıklar
 • Il-23 ve İnflamasyon
 • Jak İnhibitörleri Etkinlik ve Güvenlik
Önemli Tarihler