TDB

Bilimsel Program

10:00-10:15 AÇILIŞ
10:15-10:55 İNFLAMASYONDA TEMEL SÜREÇLER
Oturum Başkanı:
Dr. Ümit Akyüz
İMMUNOPATOGENEZ
Dr. Ahmet Gül
BESLENME VE MİKROBİYOM
Dr. Tarkan Karakan
10:55-11:15 IL-17 İLİŞKİLİ İBH KLİNİK YÖNETİMİ
Dr. Fatih Beşışık
11:15-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 İBH’DA EKSTRAİNTESTİNAL BULGULAR VE TEDAVİ SEÇİMİNE ETKİSİ (GÖZ, CİLT, EKLEM)
Oturum Başkanı:
Dr. Murat Kıyıcı
Olgu Sunumu:
Dr. Selcan Cesur
Romatoloji
Dr. Yavuz Pehlivan
Dermatoloji
Dr. Sibel Doğan
Oftalmoloji
Dr. Murat Hasanreisoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Behçette Sıcak Noktalar ve Bilinmeyenler
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Arhan
Konuşmacılar: Dr. Gülen Hatemi, Dr. İbrahim Hatemi
14:15-15:15 İBH’DA ULTRASONOGRAFİNİN YERİ
Dr. Tarkan Karakan, Dr. Orhan Sezgin
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUMU - 1
PFIZER


Inflamatuvar Barsak Hastalıkları Tedavisinde İnfliksimab’ın Yeri: Multidisipliner Yaklaşım
Dr. Filiz Akyüz , Dr. Sedat Kiraz
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-16:30 ix-TALK (CMV ve Amip ne kadar gerçek?) (ONLINE)
Dr. Aykut Çelik
16:30-16:45 ix-TALK (İnce Barsak Ülseri İlaca mı bağlı mı? Crohn mu?)
Dr. Filiz Akyüz
16:45-17:00 ix-TALK (İBH da Güncel Yönetmeliklere Göre 2. Basamak Tedavi)
Dr. Yusuf Erzin
17:00-17:15 ix-TALK (Hastam Biyolojik Yanıtsız Ne Yapmalıyım?)
Dr. Ahmet Tezel
09:45-10:45 OLGU SUNUMU (Romatolojik Bulgularla Prezente Olan İBH Hastası…) Oturum Başkanı: Dr. Serkan Yazıcı
Olgu Sunumu: Dr. Belkıs Nihan Coşkun
Tartışmacılar: Dr. İsmail Hakkı Kalkan, Dr. Orhan Küçükşahin
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUMU-2
JANSSEN


İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde Ustekinumab
Oturum Başkanı:
Dr. Hale Akpınar
Konuşmacı: Dr. Ülkü Dağlı
11:45-12:15 SPONDİLOARTROPATİLERDE GASTROİNTESTİNAL BULGULAR VE TEDAVİ
Dr. Aslı Örmeci
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:00 ix-TALKs Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Murat Kıyıcı
iX-TALK (İmmunsupresif tedavi ilişkili lenfoproliferatif hastalık)
Dr. Meltem Aylı
ix-TALK (Granülomatöz Cilt Lezyonları Ayırıcı Tanı)
Dr. Başak Yalçın
ix-TALK (Perianal Fistüllere Yaklaşım?)
Dr. Özgen Işık
14:00-15:15 PANEL / İBH ve DERMATOLOJİ
Oturum Başkanı:
Dr. Emel Bülbül Başkan
Olgu Sunumu:
Dr. Burcu Yağız
Panelistler:
Dr. Esra Adışen, Dr. Nida Kaçar
15.15-15.30 Kahve Arası
15:30-15:45 ix-TALK (QUANTİFERON VE KALPROTEKTİNİN PÜF NOKTALAR)
Dr. Ali Karataş
15:45-16:15 ix-TALK (NON-TB BASİL KLİNİĞİ VE TEDAVİSİ)
Dr. Fatih Eren
16:15-16:45 ix-TALK (JAK İNHİBİTÖRLERİ ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK)
Dr. Tarık Kani
Önemli Tarihler