TDB

Kurullar

OLGULARLA ile İBH KONGRESİ


Kongre Başkanı
Dr. Murat Kıyıcı

Kongre Sekreteri
Dr. Tarkan Karakan

İNFLAMASYON DERNEĞİ
Başkan
Dr. Emel Bülbül Başkan

Başkan Yardımcısı
Dr. Hüseyin Ediz DALKILIÇ

Sekreter
Dr. Belkıs Nihan ÇOŞKUN

Muhasip Üye
Dr. Yavuz PEHLİVAN

Üye
Dr. Murat KIYICI

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ


Başkan
Dr. Filiz AKYÜZ

II. Başkan
Dr. Murat TÖRÜNER

Genel Sekreter
Dr. Taylan KAV

Muhasip Üye
Dr. İsmail Hakkı KALKAN

Asil Üye
Dr. Mehmet ARHAN

Önemli Tarihler